Ta chansen att få en ny stil

Fyll i uppgifterna nedan tillsammans med din motivering och en bild på dig.

IKEA Centres Västerås AB (ovan "IKEA Centres") behandlar dina personuppgifter enligt ovan med stöd av ditt samtycke för ovanstående syfte och sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att syftet ska fullföljas, eller så länge vi har en rättslig skyldighet att göra det. Du har rätt att få del av de personuppgifter som vi behandlar, begära rättelse eller återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på Integritetspolicy@erikslundshoppingcenter.se eller IKEA Centres Västerås AB, Att: Legal Manager, 205 28 Malmö.

För mer information se vår Integritetspolicy på vår hemsida